E-Consulting
The art of energy is ... do more with less !!!

Ventilatie.

Het is wettelijk vastgelegd dat elk bureel een bepaalde luchtverversing per uur per persoon moet hebben.

E-Consulting berekent hoe krachtig uw ventilatie precies moet zijn om aan die normen te voldoen. Daarna wordt uw systeem professioneel geïnstalleerd — rekening houdend met de bestaande of de te voorziene inrichting.
Energie besparen staat steeds centraal. Bij de keuze voor ventilatie met warmteterugwinning (D-systeem) wordt een gedeelte van de onttrokken lucht gefilterd om later opnieuw te gebruiken bij het verwarmen of koelen van de ruimte.

Om vocht en schimmel buiten te houden, is een goed ventilatiesysteem ontzettend belangrijk. Iedereen wil immers toch een gezond klimaat in zijn woning? Bovendien wordt ventilatie, met de steeds hogere eisen van de bouwwetgeving (EPB), in de nabije toekomst nog belangrijker.