HomeOver E-ConsultingDienstenDownload en InfoFoto'sContacteer onsFavoriete links
Info Blowerdoor
Info Energybox
Info EPC publieke gebouwen
Info EPC Verkoop en Verhuur
Info Radiatorfolie
Info Blowerdoor
Info Blowerdoor
Info tips rond energiebesparingen
Info Vlaamse Premies
All in actie Verkoop en Verhuur
Prijslijst
Ecocheques voor energiebesparingen
Premies
Luchtdichtheidsmeting met een BlowerDoortoestel
 
BlowerDoortests worden steeds interessanter en couranter. Niet alleen zijn ze verplicht voor passieve woningen, die steeds populairder worden. Ze kunnen ook bij een gewone woning leiden tot een sterke daling van het E-peil, waardoor de bouwheer misschien op meer premies kan rekenen, een tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing en een begeerdere plaats op de verkoops- of verhuurmarkt kan rekenen. Deze investering betaalt zich driedubbel terug.
 
Een tweede toepassing van de BlowerDoortest is het controleren van de uitvoeringskwaliteit van de werken tijdens het bouwproces. Dit is de B-methode. Wanneer tijdens de werken (na het plaatsen van ramen en bepleistering) een tussentijdse test gebeurt, kunnen problemen zichtbaar worden die dan nog aangepast kunnen worden. Nadien is het immers moeilijk om nog wijzigingen aan te brengen.
Een derde toepassing is het meten van bestaande of verbouwde gebouwen. Bij het opstellen van een EPC-certificaat voor verkoop of verhuur is het ook mogelijk om een infiltratiedebiet in te geven, wat ook tot een sterke daling van het kerngetal kan leiden. Een extra mogelijkheid is het combineren van thermografie met een BlowerDoortest. Op deze manier kan op foto vastgelegd worden waar een koudebrug zich bevindt, waar een luchtlek zich bevindt en zoverder. Bij combinatie van BlowerDoor met thermografie is het verschil tussen koudebruggen en luchtlekken duidelijk zichtbaar op de foto’s.
 
Wat is een blowerdoor?
 
Een BlowerDoortest is een doeltreffend onderzoek naar luchtlekken, warmteverliezen en vochtproblemen in de woning. De BlowerDoortest wordt dus uitgevoerd in een gebouw om de luchtdichtheid ervan te controleren. Met behulp van een grote ventilator wordt lucht in of uit de woning gepompt. Deze ventilator zorgt voor een luchtdrukverschil van 50 Pascal tussen de woning en de buitenlucht, welke bij het inblazen gelijkstaat aan een constante wind van 4 à 5 Beaufort op de gevels van de woning. Deze BlowerDoortest gaat dus na hoeveel lucht ververst wordt in het gebouw.
Door deze kunstmatige winddruk worden bestaande luchtlekken geaccentueerd. Met behulp van een InfraRood-camera kunnen deze lekken snel gelokaliseerd worden.
 
Zoals geweten garandeert een goede luchtdichtheid van de woning een optimale werking van de isolatie.
 
Feit: indien de woning 15 % luchtdichter gemaakt wordt, zal 10 % minder energie verbruikt worden.
 
Nut van een BlowerDoortest
 
Bij een nieuwbouwwoning wordt er een EPB verslag opgemaakt, hieruit wordt ook een EPC-certificaat van de woning gegenereerd. Bij het berekenen van het globale E-peil wordt tegenwoordig nog steeds een standaardwaarde voor de luchtdichtheid van de woning gebruikt. Als er door de test kan aangetoond worden dat de werkelijke luchtdichtheidswaarde lager ligt dan deze standaardwaarde, zal het E-peil ook naar beneden gaan.
Een lager E-peil zal in de gevallen onder de E80 ook een hogere premie betekenen.
 
Vanaf 2010 verstrengt het E-peil van E100 naar E80!
In de meeste gevallen wil dit zeggen dat wanneer men deze meting laat uitvoeren:
-              men een idee heeft van de luchtdichtheid van de woning
-              men kan het E-peil laten zakken (beter EPC-certificaat), hogere premies
-              men kan de meting terugverdienen door de extra premie die men verkrijgt door het opsporen van de luchtlekken zal men deze ook nog kunnen oplossen waardoor het energieverbruik van de woning nog lager zal liggen.
 
Indien u bij een bestaande woning last heeft van tocht, geïsoleerde ruimtes die niet warm te krijgen zijn, een hoge energiefactuur, kan het interessant zijn een BlowerDoortest te laten uitvoeren.
Na het uitvoeren van een BlowerDoortest kunnen alle luchtlekken en andere gebreken in kaart gebracht worden en kan er naar een oplossing gezocht worden. Deze oplossingen hoeven daarom niet altijd duur te zijn.
Het plaatsen van een tochtmat, een extra rubber, aanbrengen van wat siliconen kan al heel wat problemen oplossen!
Aangezien er steeds meer luchtdicht gebouwd wordt, legt het VEA ventilatieverplichtingen op. Deze zorgen ervoor dat de woning op een correcte, gecontroleerde manier geventileerd wordt, met een zo laag mogelijk energieverbruik.
 
Wanneer doet u het?
 
Een BlowerDoortest wordt door uw EPB verslaggever gepland net voor de definitieve oplevering van een woning of een appartement. Hierdoor kunnen eventuele luchtlekken of vochtproblemen tijdig opgespoord en bijgewenst nog verholpen worden.
 
Het gebouw moet een bepaalde graad van afwerking bereikt hebben, waardoor het als natuurlijk luchtdicht kan beschouwd worden. Met bepaalde graad van afwerking wordt bedoeld: bepleisterd, aanwezigheid van technieken (verwarming, verluchting, ...).
De EPB verslaggever kan, door middel van de BlowerDoortest, op dat moment controleren of deze afwerking wel degelijk aan de te behalen norm (NBN EN 13829) voldoet.
 
Indien uw EPB verslaggever de BlowerDoortest uitvoert om te dienen als bewijsstuk in het kader van de EPB berekening moet dit gebeuren vóór het indienen van de definitieve berekening bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA)
 
Enkele voorwaarden alvorens men een BlowerDoortest kan laten uitvoeren
-              De windkracht mag tijdens de dag van uitvoering maximum 5 Beaufort bedragen.
-              Voor een optimaal duidelijk en scherp zicht met infrarood camera is een temperatuurverschil vereist van minimum 10°C, doch niet noodzakelijk.
 
Wat zijn uw voordelen?
 
-              Luchtlekken en vochtproblemen kunnen snel opgespoord worden.
-              Een goede luchtdichtheid stimuleert en garandeert een betere werking van de isolatie.
-              Verhoging van het wooncomfort, luchtkwaliteit, …
-              Indien een bepaald E-peil bereikt wordt, kan een premie bekomen worden en een eventuele vermindering op de onroerende voorheffing, dit maar liefst gedurende 10 jaar.
-              De BlowerDoortest is dus een uitstekende investering die zichzelf dubbel en dik terugbetaald.
 
Subsidies en voordelen
 
Nieuwbouwwoning
E-peil
Voordeel
Bijkomend voordeel
Van 80 tot en met 61
400 € premie + 30 € voor elk punt onder het 80 E-peil
 
Van 60 tot en met 41
1000 € premie + 40 € voor elk punt onder het 60 E-peil
20 % vermindering op onroerende voorheffing gedurende 10 jaar
Van 40 tot en met 0
1800 € premie + 50 € voor elk punt onder het 40 E-peil
40 % vermindering op onroerende voorheffing gedurende 10 jaar
 
Nieuwbouwappartement
E-peil
Voordeel
Bijkomend voordeel
Van 80 tot en met 61
200 € premie + 10 € voor elk punt onder het 80 E-peil
 
Van 60 tot en met 41
1400 € premie + 20 € voor elk punt onder het 60 E-peil
20 % vermindering op onroerende voorheffing gedurende 10 jaar
Van 40 tot en met 0
800 € premie + 40 € voor elk punt onder het 40 E-peil
40 % vermindering op onroerende voorheffing gedurende 10 jaar
 
Opgelegde eisen
 
Enkel en alleen als deze waarde voldaan is in het kader van de BlowerDoortest, mogen de resultaten geïmplementeerd worden in de EnergiePrestatieBerekeningen (EPB).
 
Zonder ventilatiesysteem
n50 < 3 h/1
Met ventilatiesysteem (systeem A tot C)
n50 < 1.5 h/1
Met ventilatiesysteem met warmterecuperatie (systeem D)
n50 < 1 h/1
Maatstaf volgens passiefhuis-instituut
n50 < 0.6 h/1
 
De Energieprestatieregelgeving in het Vlaamse Gewest: invloed van de luchtdichtheid op het E-peil
 
De luchtdichtheid heeft niet enkel een belangrijke invloed op de thermische isolatie en het rendement van de verwarmingsinstallatie van gebouwen. Ook het energieverbruik (E-peil) wordt er in grote mate door bepaald. De Vlaamse Energieprestatieregelgeving brengt de luchtdichtheid in rekening door de ventilatieverliezen als gevolg van in- en exfiltratie in aanmerking te nemen. Deze verliezen kunnen uitgedrukt worden als een functie van het lekdebiet doorheen de buitenschil van het gebouw bij een drukverschil van 50 Pa tussen de binnen- en de buitenomgeving. Bij ontstentenis wordt deze waarde (in verhouding tot de totale gebouwoppervlakte) gelijkgesteld aan 12 m³/(h.m²), wat redelijk negatief is. In de praktijk is het echter mogelijk betere resultaten te bekomen, mits men voldoende aandacht schenkt aan de goede uitvoering van de bouwdetails. Om deze betere luchtdichtheidsprestaties van het afgewerkte gebouw in beschouwing te mogen nemen, dient men een luchtdichtheidsproef te laten uitvoeren, overeenkomstig de norm NBN EN 13829.
 
Met de BlowerDoor wordt de luchtdichtheid van gebouwen beoordeeld door het bepalen van de N50-waarde. Deze geeft aan hoe dikwijls het totale luchtvolume van een gebouw in één uur bij een drukverschil van 50 pascal uitgewisseld wordt. Een drukverschil van 50 pascal is te vergelijken met een winddruk op de buitengevel van 4 à 5 beaufort.
 
In Duitsland worden volgende N50-waarden gebruikt.
-              Voor woningen zonder ventilatiesysteem moet de waarde lager zijn dan 3
-              Voor woningen met ventilatiesysteem moet de waarde lager zijn dan 1,5
-              Voor passiefwoningen moet de waarde lager zijn dan 0,6
 
Een voorbeeld maakt het belang van die waarden duidelijk:
 
Het meten van de N50-waarde van een woning geeft aan dat de luchtinhoud op 1 uur tijd 7 tot 14 keer uitgewisseld wordt. Om dergelijke woning te verwarmen wordt heel wat onnodige energie verbruikt. En energie is een dure aangelegenheid, zodat het zeker loont om met behulp van de blowerdoor gericht lekken in het gebouw te gaan lokaliseren. Stel dat dank zij de metingen, de woning 15% luchtdichter gemaakt wordt, dan wordt al gauw 10% bespaard op de energiefactuur. Twee bijkomende positieve factoren zijn nog een verlaagde Co-uitstoot, wat ten goede komt aan het milieu en minder pollen in de woning wat handig is voor mensen met allergieproblemen.
 
Invloed op het E-peil van uw EBP-berekening
 
In een EBP-berekening staat de luchtdichtheid forfaitair ingesteld op een v50 met waarde 12m³/hm². De meeste nieuwe woningen hebben echter in realiteit een veel lagere waarde. In de praktijk is het echter mogelijk betere resultaten te bekomen, mits men voldoende aandacht schenkt aan de goede uitvoering van de bouwdetails. Om deze betere luchtdichtheidsprestaties van het afgewerkte gebouw in beschouwing te mogen nemen, dient men een luchtdichtheidsproef te laten uitvoeren, overeenkomstig de norm NBN EN 13829. Indien dit kan aangetoond worden en ingevoerd worden in de EBP-berekeningen, resulteert dit gemiddeld in een verlaging van het E-peil van 9 punten, uiteraard afhankelijk van de uitvoeringskwaliteit en de ingevoerde parameters.
 
In 99 % van alle metingen geeft dit cijfer een beter resultaat, wat resulteert in een lager E(nergie)-peil.
 
Hoe lager het E-peil, hoe meer subsidies, premies en belastingsverminderingen kunnen verkregen worden, met als gevolg minder dient uitgegeven te worden aan energiefacturen
 
Waarom luchtdicht bouwen?
 
-              Naast isoleren is het belangrijk luchtdicht te bouwen om warmteverliezen te beperken.
-              Wind, verwarming en mechanische ventilatie veroorzaken verschillen in luchtdruk tussen binnen en buiten. Daardoor ontsnapt heel veel warmte via kieren en spleten naar buiten.
-              Luchtdicht bouwen betekent spleten en kieren vermijden en ervoor zorgen dat de warmte zo veel mogelijk binnen blijft. Zo vermijdt u overmatige luchtinfiltratie en tochtproblemen en bespaart u heel wat energie.
 
Hoe luchtdicht bouwen?
 
-              Bij buitenmuren in metselwerk: de muren aan de binnenzijde bepleisteren (eventueel in combinatie met een buitenbepleistering)
-              Bij daken en bij houtskeletbouw: een aparte luchtdichte folie aanbrengen, die vervult ook de functie van dampscherm.
-              Verzorg de aansluitingen van vensters en dak aan de buitenmuren.
 
Perfect te combineren met thermografie
 
Het opsporen van luchtlekken gebeurd normaal met rookstaafjes, luchtsnelheidsmeter, zelf met de hand,…
De Blower Door is echter het perfecte toestel om gecombineerd te werken met thermografie of infrarood fotografie. Met een InfraRood-camera kunnen de luchtlekken (plaatsen waar de koude lucht naar binnen komt) in een handomdraai opgespoord worden!
Door het gebouw in onderdruk te plaatsen, worden de luchtlekken uitvergroot en zo ook sneller 'zichtbaar'. Terwijl het zonder Blower Door niet altijd mogelijk is alle lekken op te sporen.