HomeOver E-ConsultingDienstenDownload en InfoFoto'sContacteer onsFavoriete links
Haalbaarheidsstudie
Energybox
EPC publieke gebouwen
EPC_Verkoop en Verhuur
Energieboekhouding
Quick scans
Lastenboeken
Energie-Audits
Haalbaarheidsstudie
Blowerdoor
Infrarood
Radiatorfolie

Als u verrassingen uit wil sluiten

Voor grotere projecten met navenante financiële weerslag weet u best van tevoren waar u aan begint.  Of uw project er nu komt of net niet, u weet dankzij zo'n haalbaarheidsstudie dat u de juiste keuze hebt gemaakt.


In een eerste luik van onze studie reikten we die elementen aan die de klant toestonden zich nader te oriënteren. We belichtten de opbouw van een dergelijke installatie en meteen ook de regelgeving rond metering en groenestroomcertificaten.

Nadat we ons bogen over de randvoorwaarden voor de installatie op de gewenste locatie en dus de specificaties van het gebouw in rekening wisten te brengen, konden we onderbouwd installaties voorstellen en hun dimensionering beschrijven.

Nu waren we in staat om verschillende installaties met hun voor- en nadelen te koppelen aan een raming van de investeringskost, logisch gevolgd door een economische analyse. Een schematisch overzicht confronteerde de verschillende systemen en zette duidelijk de consequenties op een rij.

Ons besluit rondde het geheel vakkundig af. In deze casus hebben we duidelijk geïllustreerd dat het schaalvoordeel speelde: een grotere installatie kostte in verhouding minder dan een kleinere. Om te waken over de rendabiliteit van het systeem stelden we de integratie van de installatie in een energieboekhoudsysteem voor. De klant wist nu wat hem te doen stond.