HomeOver E-ConsultingDienstenDownload en InfoFoto'sContacteer onsFavoriete links
Energybox
Energybox
EPC publieke gebouwen
EPC_Verkoop en Verhuur
Energieboekhouding
Quick scans
Lastenboeken
Energie-Audits
Haalbaarheidsstudie
Blowerdoor
Infrarood
Radiatorfolie
Energybox
Deze energybox heeft een waarde van 350€.
Een energybox is een pakket waarin verschillende energiebesparende producten opgenomen worden. De terugverdientijd van zo’n energybox is meestal maar een paar maanden.

Inhoud:
-       Energiescan
-       Energieverbruikmeter
-       Energieboekhouding
-       Kortingbon

1)    De energiescan
U wilt minder energie verbruiken?
Met de energiescan kan u professioneel advies inwinnen en zo een beter inzicht krijgen in uw energieverbruik.
De energiebesparing in uw huishouden is afhankelijk van het elektriciteits-, gas- en waterverbruik van de apparaten bij u thuis.
Een energieadviseur komt bij u langs en maakt een doorlichting van uw woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten, de leefgewoonte van de bewoners, … . Samen met u zoekt hij naar mogelijkheden om energie te besparen.
2)    De energieverbruikmeter
= Tool om uw verbruik op de voet te volgen
De energieverbruikmeter is een eenvoudig instrument dat u bewust maakt van het energieverbruik van de diverse elektrische en elektronische toestellen in uw woning.
Met de verbruiksmeter kunt u:
-       Elke week of maand uw elektriciteitsverbruik opvolgen
-       Uw verbruik vergelijken met dat van vorige jaren
-       Uw verbruik vergelijken met soortgelijke gebouwen
-       Zien of u in de richting van uw vooropgestelde doelstellingen evolueert
Deze gegevens kan u dan invullen in uw persoonlijke energieboekhouding.
3)    Energieboekhouding
Een energieboekhouding volgt het energieverbruik kritisch op. De doelstelling van een energieboekhouding is immers, inzicht verwerven in het energieverbruik, het op te volgen en te optimaliseren.
Een energieboekhouding verhoogt ook het energiebewustzijn, wat op zijn beurt rationeler omspringen met energie in de hand werkt. Vanzelfsprekend is het ook het geijkte middel om het effect van besparingsmaatregelen te visualiseren en te evalueren.
De basis voor een energieboekhouding is een analyse van het energieverbruik gedurende een representatieve en voldoende lange periode. Deze analyse is mogelijk met een systeem dat het verbruik met een vaste regelmaat registreert (wekelijks, maandelijks, ...). Dit kan handmatig, door het noteren van de meterstanden van de energiemeters in een tabel.
 
4)    Kortingbon
Een kortingbon van 10%, wanneer u nog eens gebruik wenst te maken van één van onze diensten
Onze diensten zijn :
  • EnergiePrestatieCertificaten
  • Infrarood thermografie
  • Blowerdoor metingen
  • Energieaudits voor particulieren en bedrijven
  • ……..
 
Deze energybox wordt u aangeboden voor slechts:
200€ (incl btw)