HomeOver E-ConsultingDienstenDownload en InfoFoto'sContacteer onsFavoriete links
EPC_Verkoop en Verhuur
Energybox
EPC publieke gebouwen
EPC_Verkoop en Verhuur
Energieboekhouding
Quick scans
Lastenboeken
Energie-Audits
Haalbaarheidsstudie
Blowerdoor
Infrarood
Radiatorfolie

Het energieprestatiecertificaat

Verkoop en verhuur van woningen

Op 17 september werd door Vlaams minister Hilde Crevits een mediacampagne gelanceerd om het verplichte EnergiePrestatieCertificaat bij verkoop en verhuur van een woning bekend te maken.
Wenst u uw woning te verkopen of te verhuren, dan heeft u binnenkort een EnergiePrestatieCertificaat nodig, kortweg EPC. Bij verkoop van woningen en appartementen wordt het EPC verplicht vanaf 1 november 2008, bij verhuur vanaf 1 januari 2009. De energiecertificering en de Raad van 16 december 2002, betreffende de energieprestaties van gebouwen.

Wat is een EPC? 

Het wordt maatschappelijk algemeen aanvaardt dat op een voedingsproduct de samenstellende ingridiënten worden vermeld. We vinden het maar normaal dat we weten wat we opeten. Ook voor de verkeersveiligheid vinden we het maar normaal dat we met een wagen van een zekere ouderdom jaarlijks naar de autokeuring moeten. Het EPC is te vergelijken met een productlabel en een keuring. Het is te beschouwen als een productkarakterisatie van een woning wat de energieprestaties betreft. Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe energiezuinig een woning is. Kopers en huurders kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel energie hun nieuwe huis zal verbruiken. Daarnaast vermeldt het EPC een aantal energiebesparende adviezen. Die adviezen zijn adviserend en sensibiliserend en moeten niet verplicht uitgevoerd worden.

Wie maakt het EPC voor uw gebouwen op?

Het EPC kan worden opgemaakt door een erkende externe deskundige. Hij of zij dient, om die erkenning te verkrijgen, een opleiding te volgen van het Vlaams Energieagentschap.

E-Consulting beschikt over een team van bevoegde energiedeskundigen om uw EPC op te maken volgens de regels van de kunst.

Ook een interne energiedeskundige kan het EPC opmaken. Let echter op: bij vaststelling van misbruik of onbekwaamheid kan het Vlaams Energieagentschap het registratienummer intrekken. Als blijkt dat het EPC niet met de werkelijkheid overeenstemt kan het Energieagentschap aan de energiedeskundige een boete opleggen tussen 500 en 5000 euro. Die boete is ook van toepassing als u niet over een geldig EPC beschikt.

Hoe gaan we tewerk om uw EPC op te maken?

De zo verzamelde gegevens worden ingegeven in een webapplicatie. Vervolgens maken we het EPC op, ondertekenen het en overhandigen het u. Nu is het enkel nog zaak om het EPC op een duidelijk zichtbare plaats op te hangen, of te overhandigen bij verhuur of verkoop.

Uw EPC is nu maximum 10 jaar geldig. Moest echter het gebouw waarvoor het EPC werd opgemaakt een andere gebruiker krijgen, dan vervalt het EPC. Dat komt omdat het EPC deels het resultaat is van uw specifieke gebruikersdag. En de ene gebruiker is de andere niet…

Heeft u, al dan niet als gevolg van de geformuleerde adviezen, energiebesparende maatregelen genomen, dan kunt u ervoor kiezen om een nieuw EPC op te laten maken – maar verplicht is het niet. Denk er wel aan dat de procedure zich dan herhaalt en opnieuw start- en eindwaarden over exact een jaar moeten opgemeten worden.