HomeOver E-ConsultingDienstenDownload en InfoFoto'sContacteer onsFavoriete links
Energie-Audits
Energybox
EPC publieke gebouwen
EPC_Verkoop en Verhuur
Energieboekhouding
Quick scans
Lastenboeken
Energie-Audits
Haalbaarheidsstudie
Blowerdoor
Infrarood
Radiatorfolie

Als u werkelijk wil weten hoe de vork aan de steel zit

Mogelijk bent u gewonnen voor een grondige aanpak met het oog op het besparen van energie, substantieel en duurzaam, wel te verstaan. Het beste vertrekpunt is dan een stand van zaken van uw gebouw(-en). Een audit of energiescan inventariseert en analyseert eerst uw gebouwen en installaties. Op basis daarvan wordt een overzicht opgesteld van mogelijk besparende maatregelen. Het resultaat van dit alles is een best lijvig boekwerk met een schat aan informatie.


Voor u is een beschrijving en opdeling van uw gebouw(-en) in energiesectoren, oppervlakten, volumes, bezetting en gebruiksuren wellicht een aangenaam en nuttig 'neveneffect' van een energiescan. Voor ons is het echter een vereiste om u met kennis van zaken te adviseren. Daarom voeren we ook een overzicht door van de technische installaties en gaan we twee jaar terug in de tijd om uw verbruiken in kaart te brengen.

Facturen, benchmarks, ad hoc-metingen, inschattingen van draaiuren, opgestelde vermogens enzovoort leveren het nodige bijkomende cijermateriaal. De tijd is dan rijp om – per energiesector - een energiebalans op te maken die de totaalverbruiken opdeelt over de verschillende eindtoepassingen. De opgemeten grootheden voorzien we van deskundig commentaar.

Een analyse dringt zich op. De beschrijving van de tekortkomingen zet de deur open voor het detecteren van besparingsopportuniteiten. Per energiesector stellen we nu zeer concrete besparingsingrepen voor. U krijgt een idee van kost en terugverdientijd. Aansluitend sommen we verbeterende maatregelen op waarbij de klemtoon minder op economische besparing dan wel op het verhogen van comfort en veiligheid ligt. Ook voor u interessante toepassingen op het vlak van hernieuwbare energie komen aan bod. Een situatieplan en installatieschema's ronden het geheel af zoals het hoort.

Uw voordeel:
-              grote energiebesparing mogelijk indien de voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd
-              inzicht in de energiestromen in uw woning
-              technische informatie over hoe de maatregelen correct kunnen worden uitgevoerd
-              een tussenkomst van 40% in de kosten van de factuur
-              mogelijkerwijs een premie van uw netbeheerder